การดื่มกาแฟมากขึ้นทำให้ความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวลดลง

การดื่มกาแฟมากขึ้นทำให้ความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวลดลง #กินอะไรดี

     โรคหลอดเลือดหัวใจ  หัวใจล้มเหลว และโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจในสหรัฐอเมริกา   โดยปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจที่รู้จักกันมากที่สุดคือ การสูบบุหรี่ อายุ และความดันโลหิตสูง แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจอีกหลายประการที่ไม่สามารถระบุได้ สำหรับประโยชน์ของการดื่มกาแฟก็เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเนื่องจากความนิยมและความถี่ในการบริโภคทั่วโลก แต่ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ยัไม่ชัดเจน การศึกษาความสัมพันธ์ของการดื่มกาแฟกับความเสี่ยงโรคหัวใจ การศึกษาผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่า 21,000 คนในสหรัฐอเมริกา แล้วติดตามผลอย่างน้อย 10 ปี  โดยวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีน ซึ่งจำแนกการบริโภคเป็น 0 ถ้วยต่อวัน 1 ถ้วยต่อวัน 2 ถ้วยต่อวันและ 3 ถ้วยต่อวัน ผลการวิเคราะห์เผยให้เห็นว่า ผู้ที่ดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนอย่างน้อยหนึ่งถ้วยนั้น ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะยาวลดลง  โดยความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวลดลง 5 ถึง 12% ต่อถ้วยต่อวันของกาแฟเมื่อเทียบกับการไม่บริโภคกาแฟเลย   ส่วนการดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนดูเหมือนจะส่งผลตรงกันข้าม  เพราะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างมีนัยสำคัญ  ความประหลาดใจในผลของการดื่มกาแฟ ความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวที่ลดลงกับคาเฟอีนที่ดื่มได้จากกาแฟเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนจากการดื่มกาแฟมากขึ้น   ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจของคนทั่วไป  เพราะกาแฟและคาเฟอีนมักถูกมองว่าไม่ดีต่อหัวใจ เนื่องจากผู้คนเชื่อมโยงกาแฟกับอาการใจสั่น ความดันโลหิตสูง ฯลฯ   ตามแนวทางการบริโภคอาหารของหน่วยงานรัฐบาลกลาง  การดื่มกาแฟ 8 ออนซ์  จำนวนสามถึงห้าถ้วยต่อวันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาหารเพื่อสุขภาพได้ […]