มาเริ่มทำลูกชิ้น อร่อยๆด้วยมือคุณเองกันเถอะ

มาเริ่มทำลูกชิ้น อร่อยๆด้วยมือคุณเองกันเถอะ #กินอะไรดี

ลูกชิ้นคือเนื้อสัตว์ที่ถูกบดแล้วรีดออกมาเป็นลูก บางครั้งก็มีส่วนผสมอื่นและเครื่องปรุงรส ลูกชิ้นถูกนำไปทำเป็นอาหารผ่านการทอด อบ นึ่ง หรือตุ๋น   วิธีการทำลูกชิ้นนั้นเริ่มจากนำเนื้อสัตว์มาสับให้ละเอียด แล้วนวดเนื้อสัตว์บดเหล่านั้นในอ่างผสม เพื่อให้ไขมันในเนื้อสัตว์หรือที่เพิ่มเข้าไปผสมเป็นเนื้อเดียวกับเส้นใยโปรตีนในเนื้อสัตว์   ทำให้เกิดเนื้อสัมผัสที่เหนียวแน่น  มีการแต่งเติมเครื่อปรุงรส แล้วปั้นเป็นก้อน  สิ่งแปลกปลอมในกินลูกชิ้น เมื่อลูกชิ้นเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น  ทำให้ตลาดของสินค้าลูกชิ้นขยายใหญ่โต จนมีการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ที่เน้นปริมาณ และลดต้นทุน จึงมีการใส่สารเคมีหลายอย่างลงในการผลิตลูกชิ้น เช่น ใส่สารประกอบฟอสเฟตเพื่อช่วยอุ้มน้ำ  ให้เนื้อสับเกาะตัวกันดี แน่นและเด้ง สารเคมีชนิดนี้เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แต่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.3% ของน้ำหนักเนื้อ  ดังนั้นหากรับประทานลูกชิ้นแล้วรู้สึกฝาดที่ลิ้น ให้สงสัยไว้ก่อนว่ามีสารฟอสเฟตมากเกินกำหนด    นอกจากนั้น เคยมีข่าวการพบสารบอแรกซ์ในลูกชิ้น  ใส่เพื่อความกรอบ ทั้งที่สารนี้เป็นสารพิษอันตราย มีกฎหมายระบุห้ามใช้กับอาหารทุกชนิด รวมถึงสารกันบูด  สารปรุงแต่งรสต่างๆ สารเหล่านี้เวลารับประทานเข้าไปมากจะไม่ดีต่อสุขภาพ เกิดการสะสมในร่างกาย จนถึงระดับหนึ่งก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา ลูกชิ้นทำเองสูตรแป้งน้อย  เมื่อลูกชิ้นที่ซื้อมารับประทานอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายปะปนอยู่  ก็ลองมาทำลูกชิ้นด้วยตนเองเป็นสูตรแป้งน้อย เน้นเนื้อ  จึงจะยืนยันได้ว่า เป็นลูกชิ้นที่อร่อยและปลอดภัย    ส่วนผสมของลูกชิ้นหมู  ประกอบด้วย สะโพกหมูหั่นชิ้นบาง 300 กรัม มันหมูแช่แข็งสับหยาบ 100 กรัม […]