อาหารตามวัตถุประสงค์กับแนวโน้มในปี 2021

อาหารตามวัตถุประสงค์กับแนวโน้มในปี 2021 #กินอะไรดี

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2020 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับประชากรทั่วโลก ส่งผลให้นำไปสู่ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนเราแบบนิวนอร์มอล   จากก่อนหน้านี้  บางคนอาจให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่นอกร่างกาย แต่การมาถึงของไวรัสโควิด-19 หลายคนเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ใช้รับประทานในทุกๆ วัน  ดังนั้นวัฒนธรรมด้านอาหารและสุขภาพจึงเปลี่ยนไป  ในปี 2021 จะมีผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทหรือองค์กรในท้องถิ่นที่ดำเนินการ โดยมีเบื้องหลังและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่  นั่นคือที่มาของ “อาหารตามวัตถุประสงค์”  เพราะผู้บริโภคประมาณ 52% ที่ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ตนซื้อ โดยเน้นความสำคัญไปที่การซื้อสินค้าภายในประเทศ ความเป็นท้องถิ่นของอาหารตามวัตถุประสงค์ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้เห็นคุณค่าของชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชำ  ตลาดสินค้าเกษตรกร  และร้านอาหารรายย่อยที่เตรียมอาหารไว้พร้อมเพื่อการรับประทาน  ตลอดจนผู้ขนส่งอาหารจากร้านค้าชุมชนไปยังผู้บริโภค   ดังนั้นในอนาคตจะมีความสนใจในการซื้อและบริโภคอาหารที่ผลิตในท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มีความมั่นคง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง  ตัวอย่างของแบรนด์อาหารตามวัตถุประสงค์ท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา เช่น กอแธม กรีน ที่ดำเนินการอย่างยั่งยืนทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สามารถผลิตผลผลิตสดๆ ในท้องถิ่นได้ตลอดทั้งปีและลดการส่งอาหารข้ามประเทศเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ   ในขณะที่โครเกอร์ ได้จับคู่กับบริษัทอาหารท้องถิ่นที่ชื่อ อินฟาร์ม เพื่อปลูกผลผลิตภายในร้านขายของชำ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อผลิตผลที่เติบโตและใส่ไว้ในตู้เย็น   ส่วนบริษัท ฮัดสันมิลค์ เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวซึ่งเป็นพันธมิตรกับเกษตรกรในท้องถิ่นที่ผลิตอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งสินค้าของตนไปถึงประตูหน้าบ้านของลูกค้า    เรื่องราวเบื้องหลังของอาหารตามวัตถุประสงค์ นอกจากความเป็นท้องถิ่นแล้ว […]