อาหารริมถนน

อาหารริมถนน

อาหารริมถนนเป็นที่พึ่งของท้องใครหลายคน  ด้วยความสะดวกและอาจมีราคาถูกกว่าการทำอาหารรับประทานเอง   อาหารริมถนนหรืออาหารหาบเร่แผงลอยต่างๆ นั้นจะมีความแตกต่างจากการปรุงอาหารในบ้านเรือนซึ่งมีเครื่องครัวเครื่องมือต่างๆ ครบครัน สามรถทำความสะอาดได้ดี เพราะมีน้ำประปาไว้อย่างเพรียบพร้อม   แต่สำหรับหาบเร่แผงลอยที่ขายอาหารริมถนน การทำความสะอาดถ้วยจานชามต่างๆ ที่ใส่อาหารเป็นไปด้วยความยากลำบาก และปรุงอาหารในบรรยากาศที่มีคนสัญจรไปมาก็มีอันตราย จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

อย่างเช่น การวางหาบเร่แผงลอยไม่เป็นระเบียบ คนที่ผ่านไปมาบนทางเท้าก็อาจจะไม่สะดวกจนต้องลงไปเดินบนถนน ก็เป็นเหตุให้ถูกรถเฉี่ยวชนได้ นี่ก็เป็นอุบัติเหตุประการหนึ่ง หรือกรณีที่ขายของที่ทอดในน้ำมันร้อนๆ เช่น ทอดมัน ปลา หมู หรือไก่ทอด ก็ทำกันโดยปราศจากการป้องกันไม่ให้คนเดินผ่านเข้าไปใกล้ จึงเสี่ยงมากที่จะโดนน้ำมันกระเด็นใส่ได้ เป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดได้ตลอดเวลา   รวมทั้งไม้เสียบลูกชิ้นไส้กรอก ที่รับประทานเสร็จแล้วก็มักจะโยนไม้ที่แหลมลงพื้น ก็ปรากฎว่ามีคนโดนไม้เสียบลูกชิ้นทิ่มแทงเท้าอยู่บ่อยๆ  โดยเฉพาะคนที่ไม่สวมรองเท้าหรือคนที่สวมรองเท้าแตะ

การเลือกรับประทานอาหารริมถนน

อาหารริมถนนที่ควรเลือกรับประทานนั้น ต้องเป็นอาหารที่ผ่านการทำให้สุก  ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารดิบ เช่น พล่า หรือยำต่าง ๆ เพราะสามารถก่อโรคกับผู้รับประทานได้  พยายามเลือกอาหารที่รสไม่จัด และปรุงขึ้นใหม่ๆ ร้อนๆ เพราะแมลงวันยังไม่ตอม   ลองสำรวจดูว่าภาชนะที่ใส่อาหารนั้นต้องสะอาด เป็นภาชนะทนความร้อน ไม่หลอมละลาย และไม่เจือสี 

ภาชนะพลาสติกบางอย่างผสมสีและใช้พลาสติกที่ไม่มีคุณภาพ  เวลาใส่อาหารร้อนๆ อาจจะทำให้สีซึ่งมีโลหะหนักผสมอยู่ หลุดออกมากับอาหารและเข้าสู่ร่างกาย ภาชนะที่ใส่อาหารควรเก็บโดยมีการปกปิดมิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน หรือฝุ่นละอองจากภายนอก ซึ่งมักมาจากรถต่างๆ ที่สัญจรผ่านและเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงทำให้สารตะกั่วปะปนในบรรยากาศและอาจถูกลมพัดพามาจับกับภาชนะและอาหารริมถนนได้ 

ความสำคัญของคนทำอาหารริมถนน

คนทำอาหารริมถนนซึ่งต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตเร่ขาย จะต้องปฏิบัติตันเองให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะและข้อบังคับตามกฎหมาย โดยแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยทั้งในเวลาที่ทำและขายอาหาร ผมต้องสะอาด โดยทั่วไปต้องสวนหมวกที่คลุมเก็บผมได้หมด มือต้องสะอาด เล็บตัดให้เรียบร้อย และสวมใส่ถุง มือเมื่อต้องหยิบจับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว  และที่สำคัญตัวคนทำอาหารริมถนนต้องไม่เป็นพาหนะของโรค

แม้ว่าการหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารริมถนนอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทุกคน แต่การเลือกรับประทานอาหารริมถนนไม่ถูกสุขลักษณะก็อาจจะเกิดอัตรายต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอาหารเป็นพิษ หรืออาหารที่ปนเปื้อนจากสารพิษ ซึ่งอาจจะทำให้ปวดท้อง อาการซีดขาดเลือดได้โดยไม่ทราบสาเหตุ อย่างไรก็ตาม

การควบคุมด้านความสะอาดของอาหารริมถนนจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ  แต่อาหารริมถนนนั้นมีอยู่มากมายหลายพื้นที่ จนทำให้การควบคุมบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถครอบคลุมได้ครบถ้วน   จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคที่ต้องให้ความใส่ใจกับอาหารที่ตนเองต้องรับประทานไม่ว่าจะเป็นอาหารริมถนนหรือไม่ก็ตาม

#อาหารริมถนน #อาหาร #กินอะไรดี